Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Politechniki Poznańskiej w ramach Działania 5.1 WRPO

27 maja 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe” złożonego przez Politechnikę Poznańską.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

Data publikacji: 27.05.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu