Koniec oceny merytorycznej projektu "Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce"

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  pt. „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymał 21 pkt. na 24 możliwe (co stanowi 87,5% ogólnej liczby punktów) oraz spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. W związku z powyższym projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 24.06.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego