Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach Działania 2.7 WRPO

24 sierpnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu” złożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.


Data publikacji: 25.08.2009 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego