Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach Działania 2.7

W dniu 10 września 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu”

Projekt złożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 12 560 592,37  zł.

Data publikacji: 14.09.2009 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego