Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w ramach Działania 5.1

W dniu 10 września 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Budowa Centrum Wykładowo – Dydaktycznego w Koninie”.

Projekt złożony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 6 633 105,48 zł.

Data publikacji: 14.09.2009 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego