Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu (linia 357) w Działaniu 2.3

W dniu 28 września 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów - Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn – Luboń”

Projekt złożony przez PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 74 455 780,00zł.

Data publikacji: 01.10.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego