Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy AWF w Poznaniu w ramach Działania 5.1

W dniu 1 października 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”.

Projekt złożony przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie zadania z EFRR wynosi 45 923 185,91zł.

Data publikacji: 01.10.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego