Uszczegółowienie WRPO - wersja 7.1

W dniu 9 października 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 5214/2014 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 7.1).

Poniżej publikujemy tabelę zmian względem wersji 7.0 UWRPO oraz tekst wersji 7.1 wraz z załącznikami.

Data publikacji: 9.10.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania